Skip to main content

KURSUS & LATIHAN

Pusat Pembelajaran Maya

Unity 3D- Pengenalan kepada Pengaturcaraan (C#) Bahagian 1- 26/11/2023

Program Pendedahan Teknologi ARVR- 8/11/2023

Kursus Asas 3D Model (Blender) - 5/11/2023

Kelas Penguasaan Kuliah YouTube: Penciptaan Kandungan Digital dan Pemantauan Penglibatan Pelajar - 25/9/2023

Program Perkongsian dan Taklimat Micro-credential dan MOOC untuk Staf Akademik FKMP - 11/9/2023

Kursus Booster MOOC & MC - 5/9/2023 & 6/9/2023

Kursus Pemantapan Staf CVL - Penerbitan Kandungan Digital & Hakcipta (Siri 2) - 4/9/2023

Kursus Unity for Beginner di FSKTM - 24/7/23 & 25/7/23