Skip to main content

PROBLEM BASED LEARNING

Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBL) ialah pendekatan pendidikan berpusatkan pelajar yang menekankan pembelajaran aktif dan pemikiran kritis. Ia adalah kaedah pedagogi di mana pelajar belajar dengan melibatkan diri dengan masalah atau senario dunia sebenar, dan bukannya bergantung semata-mata pada kuliah tradisional dan penyerapan maklumat secara pasif. PBL sering digunakan dalam pelbagai tetapan pendidikan, termasuk sekolah, universiti, dan program latihan profesional.

Ciri-ciri utama Pembelajaran Berasaskan Masalah termasuk:

  1. Masalah sebagai titik permulaan: Dalam PBL, pelajar    dibentangkan dengan masalah sebenar atau simulasi atau kajian kes pada permulaan modul pembelajaran. Masalah ini biasanya kompleks dan terbuka, memerlukan pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah untuk ditangani.
  2. Pembelajaran diterajui pelajar: Daripada bergantung kepada pengajar untuk semua maklumat, pelajar digalakkan untuk memimpin dalam proses pembelajaran mereka. Mereka mesti mengenal pasti perkara yang perlu mereka pelajari untuk memahami dan menyelesaikan masalah dengan berkesan.
  3. Kerjasama pasukan: PBL selalunya melibatkan pembelajaran kolaboratif dalam kumpulan kecil. Pelajar bekerjasama untuk menganalisis masalah, membincangkan penyelesaian yang berpotensi, dan berkongsi pengetahuan dan pandangan mereka.

Faedah Pembelajaran Berasaskan Masalah:

  1. Penglibatan aktif: PBL menggalakkan pembelajaran aktif, meningkatkan motivasi dan minat pelajar dalam subjek.

  2. Pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah: Dengan menangani masalah dunia sebenar, pelajar mengembangkan kebolehan analitikal dan penyelesaian masalah mereka.

  3. Kerja berpasukan dan komunikasi: Pembelajaran kolaboratif memupuk kerja berpasukan dan kemahiran komunikasi yang berkesan.