Skip to main content

OBJEKTIF PUSAT

Pusat Pembelajaran Maya

OBJEKTIF

  1. Melaksanakan 5 latihan berkaitan pendigitalan setahun.
  2. Melaksanakan 5 kursus pembangunan kandungan digital setahun.
  3. Menghasilkan 10 pembangunan video pengajaran dan pembelajaran setahun.
  4. Melaporkan penggunaan platform LMS UTHM setiap tahun.