Skip to main content

OPEN EDUCATIONAL RESOURCES

UTHM OER

Sumber Pendidikan Terbuka (OER) ialah bahan pendidikan yang boleh diakses secara bebas dan berlesen secara terbuka yang boleh digunakan, diubah suai dan dikongsi oleh pendidik, pelajar dan pelajar sendiri. Sumber-sumber ini disediakan di bawah lesen terbuka, seperti lesen Creative Commons, yang membenarkan pengguna untuk mengekalkan, menggunakan semula, menyemak, mengadun semula dan mengedarkan semula kandungan tanpa melanggar undang-undang hak cipta.

GARIS PANDUAN