Skip to main content

PEMBELAJARAN TERADUN 

GARIS PANDUAN

POSTER

Pembelajaran teradun, juga dikenali sebagai pembelajaran hibrid, ialah pendekatan pendidikan yang menggabungkan pengajaran bersemuka tradisional dengan kaedah pembelajaran dalam talian dan teknologi digital. Dalam persekitaran pembelajaran gabungan, pelajar mengambil bahagian dalam kedua-dua sesi bilik darjah secara bersemuka dan aktiviti dalam talian, mewujudkan pengalaman pembelajaran yang lebih fleksibel dan diperibadikan. Matlamat pembelajaran campuran adalah untuk memanfaatkan kekuatan kedua-dua kaedah pengajaran tradisional dan dalam talian untuk meningkatkan pengalaman pendidikan keseluruhan dan meningkatkan hasil pelajar.