Skip to main content

LATIHAN INDUSTRI

Pusat Pembelajaran Maya menerima pelajar latihan industri dari dalam dan luar UTHM (inbound & outbound) melibatkan bidang Teknologi Maklumat, Multimedia Kreatif, Animasi dan Kejuruteraan Perisian . Antara pelajar dari dalam UTHM yang terlibat adalah dari Fakulti Sains Komputer & Teknologi Maklumat, Fakulti Pendidikan Teknikal & Vokasional serta Jabatan Teknologi Maklumat dari Pusat Pengajian Diploma. Sementara pelajar dari luar UTHM yang terlibat adalah dari Universiti Madinah serta Saudi Arabia. 

Antara tugasan yang diberikan adalah menolong dalam bidang rakaman. Mereka turut diberikan projek membangunkan sistem dan laman web yang perlu diselesaikan dalam tempoh 4- 6 bulan. Selain dari itu, mereka turut akan ditugaskan untuk membantu dalam pendigitalan kandungan serta tugas - tugas lain yang berkaitan.

Gambar pelajar latihan industri

Program : Diploma Teknologi Maklumat (UTHM)

Durasi     : 6 bulan

Projek     : Sistem Pengurusan Video

Program : Diploma Teknologi Maklumat (UTHM)

Durasi     : 6 bulan

Projek     : Sistem Pengurusan Fail

Program : Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Multimedia Kreatif)                       dengan Kepujian (UTHM)

Durasi     : 2 bulan

Projek     : ""