Skip to main content

Sejambak Memori

SEJAMBAK MEMORI

Pusat Pembelajaran Maya

Staf yang pernah berkhidmat di Pusat Pembelajaran Maya:

Nama : Encik Zainal Abidin Bin Sayadi

Jawatan :

1) Ketua Pusat Pembelajaran Atas Talian Tahap Global (01/09/2016 - 31/08/2018  & 01/09/2018 - 31/08/2020)

2) Pengarah Pusat Pembelajaran Atas Talian Tahap Global (01/04/2019 - 31/12/2019)

Nama : Ts. Mohd Hamim Bin Sanusi @ Ikhsan

Jawatan :

1) Ketua Jabatan Pendigitalan Kandungan (01/10/2016 - 30/09/2024)

Nama : Prof. Madya Dr. Siti Noor Fazelah Binti Mohd Noor

Jawatan :

1) Ketua Unit Penyiaran & Berita (01/08/2017 - 31/07/2019)

Nama : Ts. Dr. Irwan Mahazir Bin Ismail

Jawatan :

1) Ketua Jabatan Rekabentuk Instruksi dan Sokongan (2016 - 2019)

Baca selanjutnya: Sejambak Memori

  • Hits: 470

uncategorised

LATAR BELAKANG

Pusat Pembelajaran Maya

Pusat Pembelajaran Maya ditubuhkan pada tahun 2022 hasil daripada penstrukturan semula Pusat Pembelajaran Atas Talian Tahap Global. Tertubuhnya MAYA, aktiviti berkaitan e-Pembelajaran terutamanya latihan berkaitan pembelajaran teradun (Blended Learning), pembangunan bahan bagi tujuan kursus di bawah kategori MOOC serta keperluan infrastuktur (hardware dan software) berjalan dengan lebih sistematik dan berkesan.

Pusat ini mempunyai 3 jabatan dan 2 bahagian :

  1. Jabatan Pembangunan Pembelajaran Maya (PPM)
  2. Jabatan Pengurusan Sistem Pembelajaran (PSP)
  3. Jabatan Pendigitalan Kandungan (AVATAR)
  4. Bahagian Multimedia Interaktif & ICT (META)
  5. Bahagian Pentadbiran & Operasi (BPO)

Baca selanjutnya: uncategorised

  • Hits: 228